เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเปือพระธาตุพระพุทธบาท ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในการนี้ นางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์ ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม พร้อมทั้งได้ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน