เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ พร้อมด้วย นางรัชกร เรือนติ๊บ นางสาวลภัสรดา โลราช ศึกษานิเทศ นางสาวจริยาภรณ์ รัตนประภา รอง ผอ.โรงเรียนบ้านปรางค์ นางคนึงนิตย์ เขียวสมบัติ ข้าราชการบำนาญ นางบุษบา พรหมรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านดอนมูล (แงง) ทีมครูแม่ไก่ เข้านิเทศติดตาม การดำเนินการโครงการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน และโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน