เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานกรรมการ ในการประเมินสัมฤทธิ์ผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรอง ผอ.โรงเรียน ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรกของนางสาวมัตยา บุตรแก้ว รอง ผอ.โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ในการนี้มีคณะกรรมการร่วมประเมิน ได้แก่ นายชิต คำชั่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา และนายรัตน์ จันทโคตร กรรมการและเลขานุการ