เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ การดำเนินงาน ITA และการต่อต้านการทุจริต เพื่อชี้แจงนโยบายการต่อต้านการทุจริต และการดำเนินงาน ITA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับตัวแทนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนได้รับทราบ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2 และในการนี้ ได้มอบพันธุ์ไม้ ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน นำไปปลูกในโครงการปลูกป่าในใจคน สพป.น่าน เขต 2