เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นางสดศรี สุทธการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ด้วยนวัตกรรมการนิเทศทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Video Conference โดยมี ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ในการประชุม ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2