เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) เพื่อรับทราบนโยบาย และ ข้อราชการจาก สพฐ. และต่อด้วยการประชุมสื่อสารการสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2