เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ พร้อมด้วยนายธีรพันธ์ บุญเกิด ผู้ทรงคุณวุฒิ นายธวัชชัย ยวงคำ ผอ.รร.บ้านสบกอน คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ระหว่างคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง และผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เข้าสู่ตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนบ้านสบกอน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน