เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้แทนจากโรงเรียนคุณภาพประจำชุมชนโรงเรียน Stand Alone ในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ผ่านระบบ (Video Conference) ร่วมกับ สพฐ. เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2