เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. สพป.น่าน เขต 2 ร่วมกับ สภ.ปัว จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด โดยมี นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในการนี้ ดร.วรรณที ศรีโนนยางรอง สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สพป.น่าน เขต 2