เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212_ล/57-ข ณ โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน