เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า อดีตรองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการอบรมการนิเทศภายใน ขับเคลื่อนการพูด อ่าน เขียนไทย ถูกต้องและคล่องแคล่ว ผ่านระบบ google meet ในการนี้ ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 กล่าวต้อนรับและให้โอวาทผู้เข้าร่วมการอบรมฯ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 28 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรม ฯ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2