เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายกีรติ ซามัชฌิมา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางจันทนา อินทำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ที่ประสบเหตุวาตภัย ทำให้ อาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหาย ทั้งนี้จะได้ประมาณการความเสียหายดังกล่าวและรายงาน ไปยัง สพฐ. เพื่อขอรับ งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป ณ โรงเรียนบ้านน้ำเลียง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน และโรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน