เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานกรรมการ ในการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรอง ผอ.โรงเรียน ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก ของนางภาวิณีย์ วิกาศ รองผอ.โรงเรียนบ้านสบกอน ในการนี้มีคณะกรรมการร่วมประเมิน ได้แก่ นายชิต คำชั่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา และนายรัตน์ จันทโคตร กรรมการและเลขานุการ โดยมีนายธวัชชัย ยวงคำ ผอ.โรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านสบกอน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน