เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ณ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายแสงเพ็ญ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ในการนี้ ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 และนางมยุราพร อินไชย นักวิชาการศึกษา ร่วมรับเสด็จฯ ในครั้งนี้ด้วย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ในสังกัด ร่วมถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน โรงเรียนบ้านบ่อหลวง และโรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์