เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัด จัดนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” เพื่อถวายรายงาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน