เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง.ผอ.สพป.น่าน เขต 2 และนางสาวลภัสรดา โลราช ศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรม ทำบุญ ครบรอบ 70 ปี ของการก่อตั้ง โรงเรียนบ้านน้ำเลียง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน