เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 และคณะ ตรวจเยี่ยม และนิเทศ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในการนี้ได้พบปะ และสอบถามปัญหาอุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจแก่คณะครูโรงเรียนบ้านบ่อหลวง พร้อมนี้ได้เป็นตัวแทน สพป.น่าน เขต 2 ร่วมวางหรีดเคารพศพ นายสมฤทธิ์ ปัญญาภู อดีตข้าราชการครู โรงเรียนบ้านบ่อหลวง อำเภอเกลือ จังหวัดน่าน