เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางบัววรรณ์ ยะสุข นักวิชาการศึกษา และนายนาวี สินธุมาศ นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของอุปโภคและบริโภคให้กับ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู เพื่อมอบให้กับนักเรียนพักนอน ซึ่งได้กักตัวอยู่หอพักของโรงเรียนชุมชนศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กต่างอำเภอที่มาเรียนและพักนอนอยู่โรงเรียน เป็นความร่วมมือของชุมชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสาธารณสุขที่จะสนับสนุนให้นักเรียนได้กักตัวเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและปลอดภัยให้สำเร็จตามเป้าหมาย