เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22/2564 เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการจาก สพฐ. และต่อด้วยการประชุมทีมบริหารการศึกษา เพื่อติดตามการดำเนินงาน ของ สพป.น่าน เขต 2 ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2