เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยนายกีรติ ซามัชฌิมา รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 และนางปาริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้มาติดตามและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมกันนี้ได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อหยวก อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ ดินสไลน์ทับบ้านได้รับความเสียหาย จำนวน 3 ราย