เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ. สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายกีรติ ซามัชฌิมา และ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการฯ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการและ ผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ที่ 16 (เชียงราย พะเยา น่าน แพร่) นำโดย ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 และนายกฤชณัท เทพนิล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฯ (Evaluation Team) ร่วมประเมินฯ การปฏิบัติงานในหน้าที่ภายหลังจากที่ได้ดำรงตำแหน่งมาครบ 6 เดือนในการนี้ นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2