เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางบัววรรณ์ ยะสุข นักวิชาการศึกษา และนายนาวี สินธุมาศ ร่วมกับ พมจ.น่าน, บ้านพักเด็กและครอบครัวจ.น่าน, ผอ.ร.ร.บ้านสบกอน และคณะครูได้เยี่ยมบ้านนักเรียน ด.ช.สงกรานต์ ไชยยะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสบกอน ครอบครัวฐานะยากจน บิดาเสียชีวิต มารดาป่วยด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ระยะสุดท้าย สพป.น่าน เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค