เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2564 เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการจาก สพฐ. และต่อด้วยการประชุม รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม/หน่วย ครั้งที่ 4/2564 เพื่อแจ้งนโยบายข้อราชการ และติดตามการดำเนินงาน ของ สพป.น่าน เขต 2 ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2