เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายกีรติ ซามัชฌิมา และ ดร.วรรณที ศรัโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหม่อมเจ้าฯ และให้กำลังใจผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลาการทางการศึกษา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้เป็นโรงเรียนดี มีคุณภาพ และมีศักยภาพในการแข่งขันต่อไป