เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ระบบ E-Commerce สังกัด สพป.น่าน เขต 2 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างรูปแบบการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ด้วยระบบ E-Commerce