เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการตรวจงานจ้าง ผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่ลูกเสือ และเจ้าหน้าที่พัสดุได้มาตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างห้องน้ำค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ณ ค่ายลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2