เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ งานวันพระเจ้าน่าน หรือวันเจ้าผู้ครองนครน่าน ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน