🍃 EP.1 ขุนน้ำน่าน สายธารแห่งความรัก

.. โรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.บ่อเหลือ จ.น่าน เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้รับเลือกในโครงการนี้ เพื่อให้เด็กนักเรียน เรียนรู้และนำไปปฎิบัติจริง
.. “ โครงการอาหารชุมชน โรงเรียนต้นแบบ ตามพระราชดำริฯ [ ขยายผลจากโครงการ “ทหารพันธุ์ดีน่าน ] 🌻

#ความใส่ใจ​ และ #ความห่วงใย​ จึงเกิดเป็นสายใยที่มั่นคงระหว่างกันและกัน

ทหารพันธุ์ดี​

โรงเรียนต้นแบบ​

เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน​

ครอบครัวกองทัพบก​

กองทัพบกเพื่อประชาชน​

ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่38​

Production by : ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 38

Facebook >> https://www.facebook.com/38thMilitaryCircle/videos/901341860699544/
Youtube >> https://www.youtube.com/watch?v=Jj7UqmPLHTM