เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน “ปรางค์ปริทัศน์ และงานสานฝันโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 63” ซึ่งงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการจัดการศึกษา การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และระดมทรัพยากรเพื่อจัดซื้อที่ดินขยายพื้นที่โรงเรียนบ้านปรางค์ ในการนี้ ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 ได้ร่วมงานและได้นำรถโมบายรักการอ่าน และ I Love English ไปให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านปรางค์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน