เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายธีรพันธ์ บุญเกิด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา และนางโสภาร์วดี นาดี นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.น่าน เขต 2 ออกให้คำปรึกษา แนะนำในการปฏิบัติงาน เพื่อรับการประเมินฯ ในรอบ 6 เดือนแรก ณ โรงเรียนบ้านกอกจูน อำเภอปัว จังหวัดน่าน