เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สพป.น่าน เขต 2 ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดน่าน กรมการปกครอง และสาธารณสุขอำเภอ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564

โดยมี นางเวทิการ์ เหลืองเจริญรัศมี ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธานคณะอนุกรรมการ คัดเลือกฯ ในการนี้ นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางบัววรรณ์ ยะสุข นักวิชาการศึกษา และนางสาวนาถยา อุดอ้าย เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในครั้งนี้ด้วย