ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2564 นางปริฉัตร ธนะ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางบัววรรณ์ ยะสุข นายประเชิญ ยาอุด นักวิชาการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเป็นสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดน่าน ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน โรงเรียนบ้านห้วยส้ม โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา และโรงเรียนสารทิศพิทยาคม