เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 และนางสาวรักษ์ศิริ จิตอารี ศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 นิเทศเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “หุ่นยนต์”โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ณ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน