วันที่ 22 มีนาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางวิไลวรรณ นันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” นางสาวอรุณรัตน์ สุทธหลวง นักทรัพยากรบุคคล ร่วมประชุมวางแผนแก้ปัญหารการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม สร้างทีมงานในโรงเรียนให้เข้มแข็งและให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู ณ โรงเรียนบ้านสบขุ่น อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน