เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564​ นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีนายเตชวัฒน์ อุดอ้าย ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนปัว 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ นักเรียน มีระเบียบวินัย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลินจากการศึกษานอกสถานที่ และสามารถนำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งมีลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 427 นาย