เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายทวีศักดิ์ สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นางจันทนา อินทำ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.น่าน เขต 2 ได้ประเมินคงสภาพความพร้อมของโรงเรียนในโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) ภาคเช้า ณ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และภาคบ่าย ณ โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน