เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง และนางสาวลภัสรดา โลราช ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงงานฐานวิจัยของโรงเรียนภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน