เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2564 เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการจาก สพฐ. และต่อด้วยการประชุม คณะผู้บริหาร สพป.น่าน เขต 2 เพื่อแจ้งนโยบายข้อราชการ การติดตามการดำเนินงาน ของ สพป.น่าน เขต 2 ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว สพป.น่าน เขต 2