วันที่ 17 มีนาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม การประเมินการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ณ โรงเรียนบ้านสองแคว และโรงเรียนบ้านน้ำโมง ปางสา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2