วันที่ 18 มีนาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนและวางแผนการพัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆแก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครู ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2