เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564​ นายกีรติ ซามัชฌิมา​ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางราตรี มูลคำ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนางโสภิดา ปรารมภ์ ศึกษานิเทศก์​ ได้นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) กลุ่มยมจอมพระ ณ โรงเรียนบ้านยู้ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน