เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564​ นายประสิทธิ์​ ชาวแหลง​ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นายนิยม ฝั้นพรหมมินทร์​ ศึกษานิเทศก์ และนางพิมพ์ณัฐชยา กวาวสิบสอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร​ ได้นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) กลุ่มปัว 4 ​ ณ โรงเรียนบ้านปางยาง และโรงเรียนบ้านผาเวียง