เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบหมายให้ ดร.วรรณที ศรีโนนยาง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามการประเมินการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) ณ โรงเรียนบ้านน้ำคา โรงเรียนไตรมิตรวิทยา โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี โรงเรียนชุมชนเจดีย์ เชียงโคม โรงเรียนชุมชนรัชดาฯ และโรงเรียนบ้านสบกอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2