นายวรรณที ศรีโนนยาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พร้อมด้วย คณะกรรมการประเมินคงสภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร mep ได้เข้าประเมินคงสภาพ การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร mep ของโรงเรียนบ้านปรางค์ และโรงเรียนบ้านสบกอน

นายวรรณที ศรีโนนยาง และคณะกรรมการ การประเมินคงสภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร mep ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้ประเมินคงสภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร mep ของโรงเรียนบ้านปรางค์ บ้านสบกอน