วันที่ 12 มีนาคม 2564 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผอ.สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนธรรมชาติบ้านห้วยพ่าน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน