วันที่ 12 มีนาคม​ 2564​ ทาง​ โรงเรียนวรนคร ได้จัดให้นักเรียน​ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถม​ศึกษาปีที่ 6 ​เลือกตั้งประธาน​นักเรียน​ ประจำปี 2564 ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ดังนี้ ผู้มาใช้สิทธ์เลือกตั้งจำนวน​ 383 คน​ บัตรดี​ 314 ใบ​ บัตรเสีย​ 34​ ใบ​ ไม่ประสงค์ลงคะแนน​ 35​ ใบ​ รวม​ 383​ ใบ เบอร์​ 1​ ด.ญ.จิณณพัทธ์​ บุญมา​ ได้​ 199 คะแนน​ เบอร์ 2​ ด.ญ.ชวัลลักษณ์​ อุตรชน​ ได้​ 115 คะแนน ว่าที่ประธานนักเรียน​ปีการศึกษา 2564 ​ คือ​ ด.ญ.จิณณพัทธ์​ บุญมา