วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2564 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผู้อำนวยการ สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วย นางสุภาพ รัตนประภา ศึกษานิเทศก์ ได้ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ในการนี้ นายองค์การ วงค์เรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวอลิษา มงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ