วันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนวรนครได้จัดกิจกรรมสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการเพชรวรนคร (โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี) โดยมีนายองค์การ วงค์เรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและให้โอวาทนักเรียน พร้อมด้วยนางสาวอลิษา มงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรร่วมพิธีเปิดและจัดกิจกรรมในครั้งนี้