โรงเรียนชุมชนศิลาแลง นำโดย นายวิทยา ธุระอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายสัจวัชร์ มานะกิจ ได้นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค ชิงแชมป์ประเทศไทย แบบเวอร์ชัว   (เสมือนจริง)ประจำปี  2563  ได้รับรางวัล ระดับต่างๆ ดังนี้
1.นายชัยวุฒิ แซ่เฮ้อ      ได้รับเหรียญทอง
2.นายชนาธิป แซ่จ่าว    ได้รับเหรียญเงิน
3.นายพิภพ ย่านสากล   ได้รับเหรียญทองแดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ขอแสดงความชื่นชมยินดี กับโรงเรียนชุมชนศิลาแลง นายวิทยา ธุระอบ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู นักเรียน ที่ได้ส่งเสริม สนับสนุน ด้านการกีฬา นักเรียน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นแบบอย่าง ให้กับโรงเรียนต่างๆ ได้เป็นแนวทางในการพัฒนางาน