ผลงานที่ได้รับรางวัลสื่อสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1  โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษฎร์รังสรรค์ จากการประกวดสื่อสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์  ของสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2